fbpx

Prijave su otvorene

Odaberi temu i uživaj u stvaranju 🎨

Prilikom prijave Drama Studio prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti kako bi vam uspešno pružila usluge. Detaljan postupak prikupljanja i obrađivanja podataka objašnjen je u našem Obaveštenju o zaštiti podataka. Izjavljujem da sam u potpunosti pročitao/la i razumeo/la Obaveštenje o zaštiti podataka i da sam saglasan da u skladu sa istim i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS‟ br. 87/2018), Drama Studio vrši obradu mojih ličnih podataka u svrhu pružanja usluga održavanja radionica, slanja informacija o drugim programima i aktivnostima. Saglasan sam da me Drama Studio može kontaktirati putem elektronske pošte, SMS-a, telefonskim putem ili putem društvenih medija u cilju pružanja informacija o svojim uslugama.